Säätiön hallitus

Helsinki-viikon säätiö on Helsingin kaupungin perustama yleishyödyllinen säätiö, joka toimii Helsingin juhlaviikkojen juridisena taustaorganisaationa. Säätiön päättävänä elimenä on seitsemänjäseninen hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet Helsingin kaupunginhallitus nimittää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Helsinki-viikon säätiön hallitus

Puheenjohtaja
Pekka Mattila, pekka.mattila@helsinkifestival.fi

Jäsenet
Aino Halonen
Minerva Krohn
Lasse Liemola
Harri Saksala

Elisa Helsingin Sanomat Veikkaus
Accenture HOK-Elanto Scandic