Säätiön hallitus

Helsinki-viikon säätiö on Helsingin kaupungin perustama yleishyödyllinen säätiö, joka toimii Helsingin juhlaviikkojen juridisena taustaorganisaationa. Säätiön päättävänä elimenä on viisijäseninen hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet Helsingin kaupunginhallitus nimittää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Helsinki-viikon säätiön hallitus

Puheenjohtaja
Juhana Vartiainen

Jäsenet
Elina Moisio, varapuheenjohtaja
Satu Silvo
Harri Saksala
Laura Lintula

Elisa Helsingin Sanomat
Accenture HOK-Elanto

Akun Tehdas, HEKU, PunaMusta