Rekisteriseloste: Taiteiden yö

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Helsinki-viikon säätiön / Helsingin juhlaviikkojen Taiteiden yön yhteyshenkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Helsinki-viikon säätiö / Helsingin juhlaviikot, Kalevankatu 6, 00100 Helsinki, Y-tunnus 0224232-9, puh. (09) 6126 5100, www.helsinginjuhlaviikot.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tiedottaja Laura Gottleben, puh. +358 50 468 7243, laura.gottleben@helsinkifestival.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Helsinki-viikon säätiön ja Helsingin juhlaviikkojen järjestämän Taiteiden yö -tapahtuman esiintyjien yhteyshenkilörekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja vuosittain järjestettävään Taiteiden yö -tapahtumaan ilmoittautuneiden esiintyjien ilmoittamista yhteyshenkilöistä. Tietoja kertyy yhteyshenkilön perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri voi sisältää yhteyshenkilön itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja.

Rekisterin sisältämiä yhteyshenkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
– Taiteiden yö -tapahtuman hoitaminen ja hallinta
– Tapahtuman esiintyjille suunnattujen palveluiden toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
– Tapahtumaan liittyvän festivaalitutkimuksen suunnittelu ja toteutus
– Helsingin juhlaviikkojen palveluista ja tuotteista (ml. tulevien vuosien Taiteiden yö -tapahtumista) tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen ja markkinatutkimukset
– Helsingin juhlaviikkojen operatiivisen liiketoiminnan tarpeisiin, kuten palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi
– Helsingin juhlaviikkojen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
– Helsingin juhlaviikkojen sähköisen liiketoiminnan sopimussuhteisten yhteistyökumppaneiden palveluviestintä ja palvelusopimuksiin perustuva mainonta

Rekisterin tietosisältö

Tietokanta sisältää seuraavia tietoja:
– Nimet
– Osoitteita
– Asuinmaa
– Puhelinnumeroita
– Sähköpostiosoitteita
– Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä
– Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät:
– Rekisteröidyltä itseltään
– Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa yhteyshenkilön omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Yhteyshenkilöllä on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että yhteyshenkilö haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

(Päivitetty 21.4.2016)

 

Elisa Helsingin Sanomat
Accenture HOK-Elanto

Akun Tehdas, HEKU, PunaMusta