Media

Pressmaterial

För pressmaterial, vänligen kolla Festspelens pressidorna. Kontakt tiedotus@helsinkifestival.fi för lösenord.

Ackreditering

Medier som önskar delta i Festspelens evenemang behöver ackreditering och vi ackrediterar enbart personer som kommer till festivalen inom ramen för arbetet.

Ansökningsperioden börjar i Juni 2018.

Tillstånd att fotografera eller filma beviljas närmast till Huvilatältet. Vid övriga konserter och evenemang krävs specialarrangemang.

Ytterligare information:

Informatör Laura Gottleben, tel. +358 50 468 7243, e-mail: laura.gottleben@helsinkifestival.fi

Elisa Helsingin Sanomat
Accenture HOK-Elanto

Akun Tehdas, HEKU, PunaMusta