Taiteiden yö on täynnä satoja yllätyksellisiä, hurmaavia ja oivaltavia tapahtumia ympäri kaupungin. Kuka tahansa voi ilmoittaa mukaan oman tapahtumansa: rekisteröityminen syksyn 2017 Taiteiden yöhön käynnistyy keväällä.

Muistathan, että tapahtumajärjestäjä on tapahtumansa vastuullinen tuottaja ja huolehtii itse tapahtuman järjestelyistä, turvallisuudesta sekä tarvittavien lupien ja ilmoitusten hoitamisesta.

/

Under Konstens natt förvandlas staden igen till skådeplats för hundratals konstevenemang, föreställningar och överraskningar. Anmälningen till Konstens natt 2017 öppnas i våren.

Kom ihåg att varje arrangör är ansvarig producent för sitt evenemang och ansvarar själv för arrangemangen och säkerheten samt för nödvändiga tillstånd och anmälningar.

/

The Night of the Arts transforms Helsinki into a stage of hundreds of cultural events, performances and surprises, every year in August. Registration to the next Night of the Arts starts in the spring.

Please remember, that as the event organiser, you will be responsible for producing the event, including all practical arrangements, safety and security as well as any permits and notifications required.