Raimo Saarinen & Iida Valkonen avajaiset

Kahden Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisteriopiskelijan lopputyönäyttelyssä on nähtävissä tilan ja tekijöiden vuoropuhelua eri näkökulmista lähestyttynä.

Iida Valkonen (1989, Lapinlahti) on keskittynyt viimeaikaisessa työskentelyssään piirtämiseen, piirrosviivan eri ulottuvuuksiin ja ennalta päätettyihin sääntöihin perustuviin työprosesseihin. Project Roomissa esillä olevissa teoksissa on paljon viitteitä, jotka johdattelevat katsojaa piirtämisen äärelle, kuin raottaen ohi mennyttä hetkeä. Valkosen teoksille ominaista on piirrosviivan orgaanisuus, kerroksellisuus, liikkeen tuntu ja fyysisyys.

Valkonen on valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2014 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta ja suorittaa parhaillaan maisteri opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidegrafiikan osastolla.

Raimo Saarinen (1984, Helsinki) työskentely painottuu installaatioihin ja veistoksiin joissa keskeistä on aika sekä teosten suhde kulloiseenkin tilaan. Niissä sekoittuvat usein orgaaniset ja synteettiset materiaalit, ja viimeaikaisten teosten materiaalina Saarinen on käyttänyt erilaisia eläviä kasveja sekä maa-aineksia.

Teoksissa kaikuvat kysymykset ihmisen suhteesta ympäristöönsä ja ajallemme tyypillisistä luontokäsityksistä. Installaatioissaan ja veistoksissaan Saarinen tarkastelee miten käsitämme, kohtaamme ja koemme “luonnon”. Project Roomin näyttelyn teosten lähtökohtina ovat olleet alati käynnissä olevat muutoket kuten eroosio ja veden liikkeet, toisaalta taas pyrkimykset luonnon määrittelemiseen, hallintaan sekä ihmisten luomien materiaalien suhde aikaan.

Raimo Saarinen viimeistelee maisterin opintojaan Kuvanveiston koulutusohjelmassa. Hän valmistui Kuvataiteen kandidaatiksi 2014. Saarinen opiskeli Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Lasi ja keramiikkataiteen osastolla, josta hän valmistui 2010

Different perspectives of space and dialog between artists can be seen in the exhibition of two master students of Academy of Fine Arts. This exhibition is part of their final master degree projects.

In her recent works, Iida Valkonen (1989, Lapinlahti) concentrated mostly on drawing, as well as different dimensions of the image and lines. Also her working process was based on predetermined rules. The pieces presented in Project room contain lots of references leading the viewer to the process of drawing. At the moment, Valkonen is interested of the use of layers, organic drawing line, physicality, and the sense of motion. Iida Valkonen has graduated from Aalto University School of Arts, Design and Architecture in 2014 and is currently studying in master program at Academy of Fine Arts in the Department of Printmaking.

Raimo Saarinen (1984, Helsinki) works on installations and sculptures that discuss with time and space they are in. He plays with the combination of synthetic and organic, and in the most recent pieces he uses living plants and soil as a medium. The pieces raise questions about human’s relation to nature and the contemporary perceptions of nature. Saarinen studies how we comprehend, confront and experience ‘nature’. The Project Room exhibits pieces that reflect continual changes, such as erosion and the movement of water, attempts to define and confine nature, as well as the relation between artificial materials and the passing of time.

Raimo Saarinen is currently finishing his master studies in University of the arts helsinki at the study programme in sculpture. Previously Saarinen studied in Aalto university School of Arts, Design and Architecture at Programme in Ceramic and Glass Design, from where he graduated in 2010.

Aika / tid / time
18:00 - 22:00
Paikka / plats /location
Lönnrotinkatu 35, 00180 Helsinki

+ Lisää omaan listaan

Sijainti kartalla